• ਫੋਨ: 86-755-23501255 
  • ਈ-ਮੇਲ: sales@gtpcb.com